Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
bibliografi
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
kolonne
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
især
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
side
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
indledning
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete