Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibliografi
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
บท
En definierad del av arbetet
kolonne
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
især
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
side
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
หน้า
Flera sidor av rapporten
indledning
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete