Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibliografi
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
kolonne
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
især
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
indledning
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete