Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
circa
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
kolonne
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
især
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
indledning
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete