Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
대략
Används när mängden är okänd
bibliografi
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
대략
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
kolonne
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
예,
Används när man ger ett exempel
især
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
즉,
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
side
p.
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp.
Flera sidor av rapporten
indledning
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete