Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibliografi
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
En definierad del av arbetet
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
især
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
side
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
indledning
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete