Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibliografi
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
kolonne
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
især
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
side
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
indledning
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete