Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibliografi
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
kolonne
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
især
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
eli
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
side
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
sivut
Flera sidor av rapporten
indledning
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete