Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kolonne
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
især
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
indledning
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete