Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliografi
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
فصل
En definierad del av arbetet
kolonne
عمود
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
مثلا
Används när man ger ett exempel
især
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
يعني
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
side
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
صفحات
Flera sidor av rapporten
indledning
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete