Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
حوالي
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
عمود
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete