Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
حوالي
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
عمود
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete