Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
حوالي
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
فصل
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
عمود
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
yani
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
sayfalar
Flera sidor av rapporten
مقدمة
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete