Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
حوالي
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
عمود
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
např. (například)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete