Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ประมาณ
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
حوالي
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
فصل
บท
En definierad del av arbetet
عمود
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
หน้า
Flera sidor av rapporten
مقدمة
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete