Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
حوالي
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
عمود
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
incl.
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete