Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
حوالي
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
عمود
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete