Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ok. (około)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliografia
Förteckning över använda källor
حوالي
circa
Används för att uppskatta en mängd
فصل
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
عمود
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete