Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
대략
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
حوالي
대략
Används för att uppskatta en mängd
فصل
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
عمود
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
예,
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
즉,
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
주의
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p.
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp.
Flera sidor av rapporten
مقدمة
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete