Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
حوالي
およそ
Används för att uppskatta en mängd
فصل
En definierad del av arbetet
عمود
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
すなわち
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
含めて
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
注意
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete