Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
حوالي
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
عمود
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete