Franska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
annexe
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
approx. (approximativement)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
biblio. (bibliographie)
Förteckning över använda källor
حوالي
env. (environ)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
ch. (chapitre)
En definierad del av arbetet
عمود
col. (colonne)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
éd. (édition)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
ex. (exemple)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
spéc. (spécialement)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
incl. (incluant)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
préf. (préface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
éd. (édité par)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
rev. (revu par)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
réimp. (réimpression)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
trad. (traduit par)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete