Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
n. (noin)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Bibliografia
Förteckning över använda källor
حوالي
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
عمود
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
eli
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
sivut
Flera sidor av rapporten
مقدمة
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete