Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
حوالي
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
عمود
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete