Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliografi
Förteckning över använda källor
حوالي
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
afsnit
En definierad del av arbetet
عمود
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
især
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
side
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete