Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Összességében ...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Összevetve...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara