Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Összefoglalva, ...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Összefoglalva ...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Összességében ...
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Egészében véve ...
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Láthatjuk, hogy ...
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
A .... megértése segíthet felfedni ....
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Összevetve...
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara