Rumänska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Összefoglalva, ...
Însumând totul...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Összefoglalva ...
Rezumând,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Összességében ...
Per ansamblu...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Egészében véve ...
În mare...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...ne duce la concluzia că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Láthatjuk, hogy ...
Putem observa prin urmare că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
A .... megértése segíthet felfedni ....
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Összevetve...
Pentru a restabili echilibrul...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Används för att dra en definitiv slutsats
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Används för att erkänna lånade idéer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara