Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Összefoglalva, ...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Összefoglalva ...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Összességében ...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Egészében véve ...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Láthatjuk, hogy ...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
A .... megértése segíthet felfedni ....
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Összevetve...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara