Polska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Összefoglalva, ...
Podsumowując, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Összefoglalva ...
W podsumowaniu, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Összességében ...
W sumie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Egészében véve ...
Ogólnie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...prowadzi do wniosku, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Láthatjuk, hogy ...
Widzimy więc, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
A .... megértése segíthet felfedni ....
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Összevetve...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Används för att dra en definitiv slutsats
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Används för att erkänna lånade idéer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara