Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Zusammenfassend...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Zusammenfassend...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Im Großen und Ganzen...
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Insgesamt...
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All dies deutet darauf hin, dass...
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Alles in allem...
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara