Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Özetlemek gerekirse ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Kısacası ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Sonuç olarak ...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Genel olarak ...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tarafsız olarak düşünürsek ...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara