Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Kısacası ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Sonuç olarak ...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Genel olarak ...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara