Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Özetlemek gerekirse ...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Kısacası ...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Sonuç olarak ...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Genel olarak ...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Daha sonra görebiliriz ki ...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara