Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Özetlemek gerekirse ...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Kısacası ...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Sonuç olarak ...
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Genel olarak ...
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Daha sonra görebiliriz ki ...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tarafsız olarak düşünürsek ...
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara