Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Özetlemek gerekirse ...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Kısacası ...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Sonuç olarak ...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Genel olarak ...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara