Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
สรุปทั้งหมด...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
โดยสรุป...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
ทั้งหมด...
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
โดยสมดุลแล้ว...
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara