Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
สรุปทั้งหมด...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
โดยสรุป...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
ทั้งหมด...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
เราสามารถเห็นได้ว่า...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
โดยสมดุลแล้ว...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara