Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
สรุปทั้งหมด...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
โดยสรุป...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
ทั้งหมด...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
โดยสมดุลแล้ว...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara