Hindi | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
संक्षेप में...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
हम यह देख सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
... के अनुसार
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara