Arabiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
إجمالا...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara