Turkiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
En resumen,...
Özetlemek gerekirse ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En síntesis,...
Kısacası ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
En definitiva,...
Sonuç olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
En términos generales,...
Genel olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nos lleva a la conclusión de que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Podemos evidenciar que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Todo esto apunta a...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En resumen...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Används för att erkänna lånade idéer
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara