Thailändska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

En la introducción de este trabajo mencionamos...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La discusión anterior ha tenido la intención de...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
En resumen,...
สรุปทั้งหมด...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En síntesis,...
โดยสรุป...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
En definitiva,...
ทั้งหมด...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
En términos generales,...
โดยภาพรวมแล้ว...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nos lleva a la conclusión de que...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Los argumentos antes mencionados prueban que...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Podemos evidenciar que...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Todo esto apunta a...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En resumen...
โดยสมดุลแล้ว...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Används för att erkänna lånade idéer
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara