Turkiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
Özetlemek gerekirse ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
Kısacası ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
Sonuç olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
Genel olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
... bizi ... sonucuna götürür.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara