Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Însumând totul...
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Rezumând,...
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Per ansamblu...
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
În mare...
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...ne duce la concluzia că...
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Putem observa prin urmare că...
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Pentru a restabili echilibrul...
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara