Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Însumând totul...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Rezumând,...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Per ansamblu...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
În mare...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...ne duce la concluzia că...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Putem observa prin urmare că...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Pentru a restabili echilibrul...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara