Arabiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Însumând totul...
لتلخيص ما سبق...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Rezumând,...
إجمالاً، ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Per ansamblu...
إجمالا...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
În mare...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...ne duce la concluzia că...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Putem observa prin urmare că...
نستطيع أن نرى أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Toate aceste argumente indică faptul că...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Pentru a restabili echilibrul...
في نهاية الأمر...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Används för att dra en definitiv slutsats
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Används för att erkänna lånade idéer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara