Ungerska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Este trabalho começou apontando...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
A prévia discussão buscou...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Resumindo, ...
Összefoglalva, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Em suma, ...
Összefoglalva ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Em síntese, ...
Összességében ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
De modo geral, ...
Egészében véve ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nos leva à conclusão de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Os argumentos apresentados acima provam que ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Pode-se ver então que...
Láthatjuk, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tudo isso aponta para o fato que ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Recapitulando, ...
Összevetve...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Används för att erkänna lånade idéer
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara