Finska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Este trabalho começou apontando...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
A prévia discussão buscou...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Resumindo, ...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Em suma, ...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Em síntese, ...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
De modo geral, ...
Yleisesti ottaen
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nos leva à conclusão de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Pode-se ver então que...
Näemme siis, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tudo isso aponta para o fato que ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Recapitulando, ...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Används för att dra en definitiv slutsats
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Används för att erkänna lånade idéer
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara