Ungerska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
Összefoglalva, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
Összefoglalva ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
Összességében ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
Egészében véve ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
Láthatjuk, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Összevetve...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara